การจัดจำหน่าย
มีการขนส่งและการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
การยึดมั่นในการควบคุมคุณภาพสินค้าและระบบการขนส่งที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ และความพึงพอใจของลูกค้า
เรามีความยืดหยุ่นในการจัดส่งสินค้าและการแพ็คบรรจุที่หลากหลาย ทั้งใน บัลค์ (โหลดสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์โดยตรง), ในถุง bigbag 1-1.5 ตัน , และถุงขนาดเล็ก 25 – 50 กิโลกรัม