เกี่ยวกับเรา
GePro เป็นบริษัทในเครือของ
PHW กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

และ GePro ยังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการผลิตเนื้อไก่/สัตว์ปีกที่ครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

GePro มีสำนักงานใหญ่ในเมืองดิโพลซ์
ประเทศเยอรมันนี มีสำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และที่มอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย

ธุรกิจหลักของ GePro คือการแปรรูปผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์ปีก (โรงเชือดไก่) ไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และพลังงานชีวภาพ (SP-Power)

ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพสูงมากและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควมคุมที่เข้มงวดโดยสัตวแพทย์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา