ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน (Impress)
GePro Geflügel-Protein
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Im Moore 1
D-49356 Diepholz
Phone: +49 (0)5441 / 5925-0
Fax: +49 (0)5441/ 5925-20
Email: info@Ge-Pro.de
Internet: www.Ge-Pro.de
 
Authorised representative: Bernd große Holthaus
Register court: AG Walsrode
Registration number: HRA 1205
VAT ID: DE 116581556

Responsible for content acc. to §10 (3) MDStV:
Bernd große Holthaus (address as above)

การปฏิเสธความรับผิดชอบ :
บริษัทไม่รับผิดชอบถึงข้อความใดๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซด์อื่นๆ