Spezifikationen
Poultry Blood Meal

สินค้าเลือดไก่ป่น มี 2 รูปแบบตามกระบวนการทำแห้งดังนี้

♦ Blood Meal, spray-dried
♦ Blood Meal, ring-dried

Poultry Blood Meal หรือเลือดไก่ป่น ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมในการทดแทนปลาป่นในอาหารสัตว์น้ำ เนื่องจากมีโปรตีนสูงกว่า 90 % และยังมีค่าการย่อยได้ของโปรตีนมากกว่า 95 % ทั้งยังเป็นแหล่งกรดอะมิโนจำเป็น โดยเฉพาะ lysine และเนื่องจากมี histidine สูงจึงสามารถช่วยป้องกัน cataract ในปลาแซลมอน